صحن مجلس

مجلس شورای اسلامی به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها اجازه داد تا با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی نسبت به ایجاد شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکردهای بین المللی و فرودگاهی اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده ای مصوب کردند که با رعایت سیاست های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افرایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل اقدامات لازم به عمل آید.

بر اساس این گزارش، به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی داخلی و خارجی برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکردهای بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام کند. سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد خواهد بود.

همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی و با ارائه حمایت و مشوق های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی اقدام نماید.

این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۶۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

انتهای پیام