کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به سیاستگذاری برای ناوگان حمل و نقل هوایی کشور را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 65 لایحه برنامه ششم در خصوص سیاستگذاری برای ناوگان حمل و نقل هوایی کشور، قراردادهای خرید و تامین خارجی انواع هواپیما و بالگرد، مشارکت صنایع هوایی داخلی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگرد و تامین منابع مالی برای توسعه و تقویت صنعت و ناوگان هوایی را مورد بررسی قرار دادند.

این ماده نهایتا با رای نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع شد.

انتهای پیام