جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند: تمامی طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفتی با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف حداکثر 3ماه از تاریخ تصویب برنامه ششم توسعه از طریق نشر فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند.

به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان در جلسه علنی عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 59 را با 142 رای موافق، 10 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده 59 دولت در تمامی بندهای زیر مکلف شد:
الف- تمامی طرح های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تاسیسات صنعت نفتی را تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر 3ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق نشر فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه ای که تا پایان برنامه حداقل90% گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب: به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را بنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل 10 درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به 50 درصد برسد.
ج: از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته ای و هماهنگی های اجتماعی خود اقدامات لازم را مطابق قوانین و مقررات دراین خصوص با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به عمل آورد.
براساس تبصره این ماده، آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د: وزارت نیرو مکلف است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار(000/25) مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روش های متداول سرمایه ‌گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
هـ: به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد از اعتبارات طرح های توسعه ای سالانه شرکت های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر و به کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری های موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درص از طریق، وزارت نفت طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و پس از تصویب مراجع قانونی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ایرنا

308/300