"عبدالله السناوی" نویسنده و روزنامه نگار مصری در شبکه ماهواره ای "دریم2" گفت: «مصر و عربستان اینک به همدیگر نیاز دارند ولی اوضاع سیاست خارجی این دو کشور در بدترین شرائط خود قرار دارد.»
رویداد۲۴-"عبدالله السناوی" نویسنده و روزنامه نگار مصری در شبکه ماهواره ای "دریم2" گفت: «مصر و عربستان اینک به همدیگر نیاز دارند ولی اوضاع سیاست خارجی این دو کشور در بدترین شرائط خود قرار دارد.»
به گزارش پایگاه خبری «تیک»، وبسایت خبری "بوابه القاهره" گزارش داد: «یک نویسنده مصری از مشارکت دادن این کشور در حل و فصل پرونده سوریه توسط ایران به عنوان هدیه این کشور به مصر یاد کرد.»
به گزارش بوابه القاهره، "عبدالله السناوی" نویسنده و روزنامه نگار مصری در شبکه ماهواره ای "دریم2" گفت: «مصر و عربستان اینک به همدیگر نیاز دارند ولی اوضاع سیاست خارجی این دو کشور در بدترین شرائط خود قرار دارد. با این وجود، مصر در پرونده سوریه وارد شده است.»
این روزنامه نگار مصری در ادامه خاطر نشان کرد: «ایران تنها کشوری بود که بر حضور مصر در حل بحران سوریه اصرار ورزید. این در حالی است که روسیه درخواست عربستان درباره مشارکت دادن اردن و قطر در پرونده سوریه را رد کرد.»

*انتخاب