محمد مهاجری در کانال تلگرام خود نوشت:دیشب باورم شد،حاج حسن شایانفر دیگر نیست. خدا رحمتش کند.

مناظره حاج حسین آقای شریعتمداری و آقای کواکبیان را می دیدم. حاج حسین آقا از همان دقایق اول معلوم بود اعتماد به نفس قدیمها را ندارد. یکی دو اشتباه هم کرد که نقل محفل رسانه ها شد. تلاشش این بود که مثل گذشته مستند حرف بزند.

اما خط های چهره اش ، تمجمج لحنش، ناآرامی حرکاتش و… نشان می داد ، حاج حسین همیشگی نیست. شایانفر نی

حاج حسن شایانفر، با هر عینکی که نگاهش کنی،آدم تاثیرگذاری بود، حتی روی آدم تاثیرگذاری مثل حاج حسین شریعتمداری. و حالا که نیست،حاج حسین آقا نه استحکام قبلی را دارد، نه اعتماد به نفس پیشین و نه آرامش گذشته را

یادش گرامی