برند در اصل با مسائل روانی مصرف کنندگان ارتباط دارد، یعنی مصرف کننده به لحاظ تجربه خود و دیگران به لحاظ روحی و روانی باید این آمادگی را داشته باشد تا محصول شما را انتخاب کند و بزرگ ترین تبلیغ برای او حافظه تاریخی او به حساب می آید.
دلایل وداع بسیاری از برندهای معروف به رغم داشتن شایستگی

به گزارش اخبار خودرو ،صنعت خودرو را باید از هر بعد، چه قوانین تولید و تکنولوژی و چه قوانین فروش و بازاریابی، همچنین خدمات، یک صنعت کامل نامید که همواره الگوی دیگر صنایع قرار می گیرد.
هر محصولی با ویژگی های خاص خود جوابگوی نیاز بخشی از جامعه است یا به عبارت دیگر بر اساس یک نیاز شکل گرفته که می تواند متعلق به عامه یا قشر خاصی از جامعه باشد. به هر صورت از آغاز فعالیت صنعت خودرو تا امروز هزاران مدل خودرو تولید شده و جالب این است که خودروها از یک بعد به انسان ها شبیه هستند، یعنی در گذر زمان عده ای ماندگار و عده ای فراموش شدنی هستند. حتی برخی خودروها خوشنام و برخی دیگر بدنام خواهند بود. به عبارت دیگر هر سازنده ای با تولیدات خود که با بخش های طراحی-فنی و مهندسی-تکنولوژی-فروش و بازاریابی و خدمات و کیفیت مورد ارزیابی قرار می گیرد یک شناسنامه برای خود تشکیل می دهد. در این شناسنامه پارامترهای گوناگونی ارزیابی می شود و در نهایت شخصیت آن تولیدکننده شکل می گیرد که به نوعی می توان آن را برند تولیدکننده نامید.
با شنیدن نام برخی برندها ناخودآگاه مفاهیم خاصی به ذهن انسان خطور می کند، خاص بودن، اشرافیت، امنیت، اعتماد، کیفیت، نوآوری، زیبایی و … . شاید گفتن این نام ها به کلام ساده باشد، اما در عمل بسیار پیچیده است. برای دست یافتن به هر کدام از این واژه ها، برند شما باید چالش ها و پروسه های گوناگونی را طی کند. به یاد داشته باشیم که تنها تبلیغات نمی تواند عامل برند سازی باشد بلکه به اصطلاح معروف، مشک آن است که خود ببوید. در اصل تجربه مصرف کنندگان و حسی که از مجموعه شما دریافت می کنند، خود برند سازی است. برخورد اجتماعی پرسنل، پوشش آنها و محیط فیزیکی کار شما و از سوی دیگر نگرش تان به بازار-مشتری و تولید نیز در برند سازی تاثیرگذار است. یعنی برند سازی امری فرمایشی و یک طرفه، از سوی تولیدکننده نیست بلکه به صورت طبیعی و با قضاوت و ارزیابی مصرف کننده صورت می گیرد و طرح این سوال که آیا محصول تولیدی ارزش بیشتری از بهای خود دارد یا کمتر؟ که در صورت مثبت بودن بخش اول این سوال خود عامل مهمی است برای ساخت برند شما به
صورت طبیعی.
به طور مثال ژاپنی ها را باید استاد برند سازی نامید، برندهایی چون تویوتا-نیسان- هوندا در همه ابعاد به مشتری خود توجه می کنند و به نوعی هر برنامه ای که دارند، هدفش در اصل رضایت مشتری است، بهبود کیفیت-تکنولوژی-امنیت-مسائل رفاهی –خدمات فروش و پس از فروش به مشتری برمی گردد و اتفاقا همین رضایت مشتری برند ساز و باعث می شود نام و نشان شما هیچ گاه از حافظه تاریخی پاک نشود و جامعه هر روز خبر جدیدی از شما بشنود یا شاهد رخداد و اتفاقی جدید باشد.
باید توجه داشت که برند سازی از داخل سازمان باید صورت پذیرد. اگر در یک سازمان ارتباط درست و تعریف شده همراه با احترام بین پرسنل و مدیران وجود داشته باشد، این امر به خارج سازمان یعنی مشتریان نیز به درستی انتقال می یابد.
به طور مثال شرکت نیسان ژاپن سرمایه گذاری عظیمی روی منابع انسانی خود انجام می دهد و جدا از توجه ویژه به مباحث تکنولوژی، تولید و کیفیت، به بحث منابع انسانی نیز توجه ویژه ای دارد چراکه مطابق فرهنگ ژاپنی در نهایت مشتری مداری بهتری صورت خواهد گرفت.
برند در اصل با مسائل روانی مصرف کنندگان ارتباط دارد، یعنی مصرف کننده به لحاظ تجربه خود و دیگران به لحاظ روحی و روانی باید این آمادگی را داشته باشد تا محصول شما را انتخاب کند و بزرگ ترین تبلیغ برای او حافظه تاریخی او به حساب می آید. یادمان باشد بسیاری از خودروسازان محصولات خوب و شاید عالی تولید می کردند اما ارتباط با مشتری و بازار را درک نمی کردند و تنها برای قشری خاص از لحاظ مالی یا خودرودوستان شناخته باقی ماندند.
برند شناسنامه معرفی فعالیت و دیدگاه شما و در نهایت میزان اعتماد و ارزیابی آینده فعالیت هر نهاد تولیدی و اقتصادی است. اگر قوانین بازار را نشناسیم و مشتری را درک نکنیم و خواسته های او را ارج ننهیم، هرچقدر هم که قوی باشیم از حافظه جامعه محو می شویم و این داستان تلخ وداع بسیاری از برندهای معروف حین شایستگی آنها بود.

منبع:روزنامه دنیای خودرو