جدیدترین تحولات مربوط به پذیرش شرکت های جدید در بازار سهام نشان می دهد ، شرکت سرمایه گذاری پویا به عنوان هشتاد و دومین شرکت بازار دومی فرابورس ، درج نماد شده و در صف عرضه اولیه ایستاده است.
شفا آنلاین: شرکت سرمایه گذاری پویا که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری تدبیر بشمار می رود ، با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی در فرابورس درج نماد شد و در صف عرضه اولیه ایستاد.

به گزارش شفا آنلاین:جدیدترین تحولات مربوط به پذیرش شرکت های جدید در بازار سهام نشان می دهد ، شرکت سرمایه گذاری پویا به عنوان هشتاد و دومین شرکت بازار دومی فرابورس ، درج نماد شده و در صف عرضه اولیه ایستاده است.

براساس این گزارش، "وپویا" که از زیرمجموعه های سرمایه گذاری تدبیر بشمار می رود و دارای سال مالی 30 بهمن است، با سرمایه 200 میلیارد تومانی، سود هر سهم سال مالی قبل را 91 ریال پیش بینی کرده اما تاکنون سود سال مالی جاری را اعلام نکرده است.