۴.۶ درصد؛ افزایش صادرات دامی

صادرات در بخش های دام و طیور نسبت به سال ۹۴ از نظر وزنی ۴.۶۷ درصد افزایش داشته است. (منبع)