۵۰ میلیارد تومان؛ حجم خرید با کارت اعتباری خرید کالا

در کل 50 میلیارد تومان لوازم خانگی در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی فروش رفته است. (منبع)