عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه «هیچ یک از اصولگرایان توان رقابت با رییس دولت تدبیر و امید را ندارند»، گفت: خانواده آیت الله هاشمی به آقای روحانی رأی می دهند و محال است پشت او را خالی کنند.
رویداد۲۴-عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه «هیچ یک از اصولگرایان توان رقابت با رییس دولت تدبیر و امید را ندارند»، گفت: خانواده آیت الله هاشمی به آقای روحانی رأی می دهند و محال است پشت او را خالی کنند.   فاطمه هاشمی رفسنجانی درباره وضعیت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و معرفی گزینه نهایی برای رقابت با حسن روحانی، اظهار كرد: به عبارتی اصولگرایان با یكدیگر در تعارض هستند و تا زمانی كه به وحدت نرسند، نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٦ كاندیدای مشتركی معرفی كنند. بعید می دانم كه همه اصولگرایان نسبت به آقای روحانی وحدت نظر داشته باشند، یعنی همه احزاب اصولگرا در انتخابات سال آینده از شخص حسن روحانی حمایت نخواهند كرد.  وی درباره «احتمال كاندیداتوری سعید جلیلی یا محمدباقر قالیباف به عنوان كاندیداهای اصولگرایان در انتخابات سال آینده»، توضیح داد: جلیلی و قالیباف قدرت رقابت با رییس جمهوری را ندارند و برای آقای روحانی رقیب جدی و سرسختی به حساب نمی ‏آیند.  فاطمه هاشمی با بیان اینكه «فعلا هیچ یك از اصولگرایان نمی توانند رقیب جدی و سرسختی برای رییس دولت تدبیر و امید باشند»، تصریح كرد: همه بدانند كه محال است خانواده آیت الله هاشمی، آقای روحانی را تنها بگذارند و پشت وی را خالی كنند. تا آخر كنار آقای روحانی می ایستیم و او را تنها نمی‏ گذاریم و قطعا به ایشان رأی خواهیم داد.