شعب بانک کشاورزی استان لرستان بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کردند

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، استان لرستان این میزان تسهیلات در شعب بانک کشاورزی استان و در قالب تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مدجویان کمیته امداد، قرض الحسنه معیشتی و قرض الحسنه ازدواج  به 3219  نفر از نیازمندان در شهرستان های استان لرستان پرداخت شده است .