رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به حمله اخیر به یک کلوب شبانه در ترکیه واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این حمله، در صفحه توییتر خود نوشت: 2017 با حمله ای در استانبول آغاز شد. با قربانیان و عزیزان آنها همدردی می کنیم.

وی ادامه داد: ما به اقدامات خود برای جلوگیری از چنین فجایعی ادامه می دهیم.