همکاران جمشید بسم الله دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند. اخلالگران بازار ارز که در بحبوحه تنش در میدان فردوسی و سبزه میدان دستگیر شده بودند، از سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می برند.
رویداد۲۴-همکاران جمشید بسم الله دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند. اخلالگران بازار ارز که در بحبوحه تنش در میدان فردوسی و سبزه میدان دستگیر شده بودند، از سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می برند.
به گزارش شهروند اخلالگران بازار ارز می گویند که به حکم های سنگین و زندان طولانی مدتی که برای آنها بریده اند، معترض هستند و حالا تسنیم خبر داده است که پرونده شان به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است. زمستان سال ٩٠ بود که به دنبال بحران ارزی به وجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و درنهایت برای برخی افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد.
براساس این گزارش، برادران روز چنگ ازجمله متهمان این پرونده بودند که بنا به اعلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا، یدالله روزچنگ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠ سال حبس و برگرداندن ١٨١ میلیارد تومان محکوم شد. لقمان روزچنگ دیگر متهمی بود که ٢٠ سال حبس و برگرداندن ٢٠٠ میلیارد تومان و محمدرضا رشیدی معروف به راشد ١٢ سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ ٨ میلیارد و ٧٩٢ میلیون تومان را به عنوان حکم نهایی دریافت کرد. کاظم باغ شیرین معروف به باقری نیز جمعاً به ١٢ سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده ١٣٤، در خصوص باقری و راشد اشد مجازات یعنی ١٠ سال حبس اجرا می شود.
سامان حسن سلطانی و انور روزچنگ دیگر متهمان این پرونده هستند که دیوانعالی کشور حکم سلطانی را نقض کرد و در رابطه با انور روزچنگ نیز از مجموع ٢٣ سال حبس صادر شده، ٣ سال آن را مورد تأیید قرار داد و محکومیت وی به ٢٠ سال حبس را نقض کرد. با این وجود اخلالگران بازار ارز همچنان نسبت به احکام صادرشده برای خود معترضند. مازیار طاطایی، وکیل مدافع یدالله روزچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠ سال حبس محکوم شده، به تسنیم گفته است بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوه قضائیه می گذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ  نشده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز بعد از رفع نواقص مورد نظر دیوان در مورد دو تن از متهمان، پرونده را به دیوانعالی کشور برگرداند.
طاطایی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موکلش مبنی بر هیچ متهمی نباید بیش از دو سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند، گفت: موکلم از چهار مرداد سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می برد و متأسفانه درخواست های مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری بدون پاسخ ماند و دیوانعالی کشور نیز توجهی به این مسأله نکرد.
رویداد۲۴-همکاران جمشید بسم الله دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند. اخلالگران بازار ارز که در بحبوحه تنش در میدان فردوسی و سبزه میدان دستگیر شده بودند، از سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می برند.
به گزارش شهروند اخلالگران بازار ارز می گویند که به حکم های سنگین و زندان طولانی مدتی که برای آنها بریده اند، معترض هستند و حالا تسنیم خبر داده است که پرونده شان به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است. زمستان سال ٩٠ بود که به دنبال بحران ارزی به وجود آمده در بازار، افرادی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند و درنهایت برای برخی افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز کیفرخواست صادر شد.
براساس این گزارش، برادران روز چنگ ازجمله متهمان این پرونده بودند که بنا به اعلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا، یدالله روزچنگ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠ سال حبس و برگرداندن ١٨١ میلیارد تومان محکوم شد. لقمان روزچنگ دیگر متهمی بود که ٢٠ سال حبس و برگرداندن ٢٠٠ میلیارد تومان و محمدرضا رشیدی معروف به راشد ١٢ سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ ٨ میلیارد و ٧٩٢ میلیون تومان را به عنوان حکم نهایی دریافت کرد. کاظم باغ شیرین معروف به باقری نیز جمعاً به ١٢ سال حبس محکوم شد که با استناد به ماده ١٣٤، در خصوص باقری و راشد اشد مجازات یعنی ١٠ سال حبس اجرا می شود.
سامان حسن سلطانی و انور روزچنگ دیگر متهمان این پرونده هستند که دیوانعالی کشور حکم سلطانی را نقض کرد و در رابطه با انور روزچنگ نیز از مجموع ٢٣ سال حبس صادر شده، ٣ سال آن را مورد تأیید قرار داد و محکومیت وی به ٢٠ سال حبس را نقض کرد. با این وجود اخلالگران بازار ارز همچنان نسبت به احکام صادرشده برای خود معترضند. مازیار طاطایی، وکیل مدافع یدالله روزچنگ یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ٢٠ سال حبس محکوم شده، به تسنیم گفته است بیش از دو ماه از اعلام حکم متهمان این پرونده توسط سخنگوی قوه قضائیه می گذرد اما هنوز حکم به ما ابلاغ  نشده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: پرونده پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز بعد از رفع نواقص مورد نظر دیوان در مورد دو تن از متهمان، پرونده را به دیوانعالی کشور برگرداند.
طاطایی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موکلش مبنی بر هیچ متهمی نباید بیش از دو سال با قرار بازداشت موقت در زندان بماند، گفت: موکلم از چهار مرداد سال ٩١ تاکنون در بازداشت به سر می برد و متأسفانه درخواست های مکرر بنده و موکلم از دادگاه مربوطه یعنی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مبنی بر اعمال صریح و بدون شائبه ماده ٢٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری بدون پاسخ ماند و دیوانعالی کشور نیز توجهی به این مسأله نکرد.