صحن علنی مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مردم در خانه ملت، با مکلف ساختن وزارت صنعت برای ارائه اولویت های صنعتی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای موافقت کردند.

به گزارش ایسکانیوز،نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با بند یک ماده 57 این لایحه موافقت کردند.

ماده 57 لایحه برنامه ششم توسعه عبارت است از: به‌ منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند.

در بند یک این ماده آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویتهای صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به ‌تصویب دولت برساند.

302/300