یک فعال سیاسی نزدیک به رئیس جمهوری سابق در مورد عدم حضور احمدی نژاد و حامیانش در مراسم سخنرانی مصباح یزدی توضیح داد.
آفتاب نیوز :

وی گفت: جریان آقای مصباح دولت احمدی نژاد را خطرناک ترین دولت از صدر اسلام تاکنون دانستند  و جریان هایی که الان  پرچمدار جریان اصولگرایی هستند در دوران دولت سابق بدترین حملات را به آقای احمدی نژاد و همراهان ایشان با کلید واژه جریان انحرافی داشتند، این جریان ها چطور می توانند اکنون توقع داشته باشند که احمدی نژاد در همایش ها و  تجمعات آنها حضور پیدا کند.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا داوری افزود: عدم حضور جریان احمدی نژاد و شخص او در برنامه پایداری و سخنرانی آیت الله مصباح به دلیل مرزبندی هایی است  که بین جریان احمدی نژاد و جریان مصباح وجود دارد.