صحن مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند، از سال دوم لایحه برنامه ششم توسعه سالانه ۲۰ درصد از خودروهای فرسوده و محصولات کم بازده صنعتی و پر مصرف را جایگزین کند.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس دولت مکلف شد طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پر مصرف مانند خودروهای فرسوده را از سال دوم برنامه سالانه ۲۰ درصد با اعطای مشوق های مورد نیاز اجرا کند.

براساس تبصره این مصوبه آئین نامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد.

انتهای پیام