وزارت صنعت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند با هدف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقا کیفیت تولیدات داخلی تا پایان سال اول برنامه طرح نوسازی و بازسازی صنایع را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، براساس مصوبه مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها منجر شود تدوین کرده و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.

دولت مکلف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی کند.