سخنگوی شورای نگهبان تصویب قطعنامه آتش بس سوریه در شورای امنیت سازمان ملل را نشان دهنده اثرگذاری مقاومت در تصمیم گیری این شورا دانست.
آفتاب نیوز : عباسعلی کدخدایی در کانال شخصی اش در فضای مجازی، تصویب قطعنامه آتش بس سوریه در شورای امنیت سازمان ملل را نشان دهنده اثرگذاری مقاومت در تصمیم گیری دانسته است.

به گزارش تسنیم، متن کامل یادداشت کدخدایی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی به شرح زیر است:

باسمه تعالی

وقتی مقاومت در شورای امنیت اثر می کند!

صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت برای آتش بس در سوریه نشان از اثرگذاری مقاومت در تصمیم گیری این شورا دارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته(شنبه، 11 دی ماه) با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه به منظور تصویب قطعنامه آتش بس در سوریه با اکثریت آراء موافقت کرد.