استاندار تهران در دولت دهم گفت: با توجه به اینکه اعلام موضع صریح از سوی احمدی نژاد انجام گرفته است، به طور طبیعی بحث دعوت در مراسم اصولگرایان هم منتفی است و در کل قصد ورود به مسائل صف بندی های سیاسی نخواهیم داشت.
آفتاب نیوز : مرتضی تمدن در مورد عدم حضور احمدی نژاد و حامیانش در همایش های اخیر اصولگرایان، گفت: بعد از فرمایشات رهبری و بعد از اطلاعیه ای که در پاسخ به توصیه رهبری توسط احمدی نژاد منتشر شد، او به هیچ وجه بنای ورود به صف بندی های سیاسی در انتخابات را نداشته و ندارد.

به گزارش ایلنا، استاندار تهران در دولت دهم در پاسخ به اینکه آیا از سوی اصولگرایان دعوتی برای حضور در مراسم های اخیر از احمدی نژاد شده است، گفت: باتوجه به اینکه اعلام موضع صریح از سوی احمدی نژاد انجام گرفته است، به طور طبیعی بحث دعوت در مراسم اصولگرایان هم منتفی است و در کل ورود به مسائل و صف بندی های سیاسی نخواهیم داشت و مسئله روشن است.

 تمدن درباره اینکه دلیل عدم حضور احمدی نژاد و یارانش در مراسم های اصولگرایان چیست، افزود: در کل بنای ورود به مباحث را نداریم و عدم حضور افراد منتسب به جریان احمدی نژاد در مراسم هایی همچون ۹ دی دلیل خاصی ندارد و شاید اطلاع رسانی در این مورد صورت نگرفته است، اما به صورت کلی قصدی برای ورود به گروه های سیاسی نداریم.
گفتنی است با نزدیک شدن به انتخابات اردیبهشت ماه سال آتی گروه های نوپای اصولگرا پا به میدان رقابت ها گذاشته اند و با وجود اینکه درترکیب آن ها افراد نزدیک به رییس دولت نهم و دهم مشاهده می شود، اما مرزبندی جدی بین خود و جریان احمدی نژاد و شخص او ایجاد می کنند و حتی کسانی که با حمایت از احمدی نژاد در عرصه سیاسی شناخته شدند، به هر نحوی درصدد پاک کردن چهره جبهه و تشکیلات خود از احمدی نژاد هستند.