سوال هشت نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره علت حمایت از دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی که در حال جاسوسی و عکسبرداری از مراکز نظامی بودند اعلام وصول شد.
رویداد۲۴-سوال هشت نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره علت حمایت از دو دیپلمات فرانسوی و انگلیسی که در حال جاسوسی و عکسبرداری از مراکز نظامی بودند اعلام وصول شد.

غلامرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین اظهار کرد: سوال هشت نفر از نمایندگان از وزیر امور خارجه درباره تلاش وزارت امور خارجه برای عضویت در کنوانسیون پالرمو اعلام وصول می شود.

به گفته وی، سوال ملی نادر قاضی پور و عزیز اکبریان از وزیر صنعت درباره علت بالا بودن قیمت تمام شده فولادهای هفت گانه و همچنین سوال ملی نادر قاضی پور از وزیر صنعت در مورد علت عدم اخذ جواز کسب فروشگاه های کوروش از اتحادیه شهرستان ها اعلام وصول شد.

این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه افزود: سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران از وزیر صنعت درباره علت عدم برخورد با مدیران صنعت فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلمینیوم در رابطه با اخذ حقوق های نامتعارف، همچنین سوال ملی مجید ناصری نژاد نماینده شادگان از وزیر نیرو درباره علت انتقال آب بین حوزه ای با توجه به وضعیت حاد مناطق مختلف کشور اعلام وصول می شود.