فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه با اشاره به ادبیات مطرح شده در بین برخی طیف های سیاسی مبنی بر تقسیم جامعه به انقلابی و غیر انقلابی اظهار داشت: انقلاب، تحولی بود که در مملکت ما در پی سقوط رژیم شاهنشاهی حاصل و نظام جمهوری اسلامی مستقر شد و در حال حاضر عنوانی به معنای انقلاب بی معناست. امروز نهادهای مختلف در کشور باید با اصلاحات درون خود مشکلات موجود در کشور را برطرف کنند.
ایجاد دو قطبی به دلیل ضعف اصولگرایان است

وی با بیان اینکه انقلاب به معنای برآشفتن در برابر نظام موجود و جایگزین کردن نظامی دیگر است و این مساله، در هر کشوری الزاما ممکن و مطلوب نیست، تاكید كرد: حاكمیت یک‌بار در مملکت ما عوض شده، قانون اساسی شکل گرفته است و در حال حاضر اگر در مجلس، قوانین و سایر مسائل، دچار ضعف و مشکل هستیم باید آن را اصلاح کنیم.

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه اظهار داشت: در قرن نوزدهم، نظام های سوسیالیسم و کمونیسمی در پی انقلاب و آزادی کشورها از دست استعمار بودند. در شرایطی که امروز بر کشورها حاکم است پس از استقرار سازمان ملل متحد، ما دیگر واژه ای با معنای انقلاب نداریم.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد حرکتی در راستای منفعت مردم و کشور شکل گیرد باید اصلاحات صورت پذیرد، افزود: اصلاحات به معنای حاکمیت عقلانیت، حاکمیت دموکراسی و حاکمیت دست جمعی‌ست که طی آن جامعه، حرکت رو به جلو در پیش گیرد، بنابر این استفاده از واژه انقلاب در زمان حال معنا دار نیست.

ادعاهای تكراری و بی فایده

میبدی در تایید اینكه استفاده از لفظ‌های نظری« انقلابی» و یا «غیر انقلابی» بدون شک با اهداف و نیت های سیاسی بیان می‌شود، گفت: یک گروه سیاسی که قصد رقابت با رقیبش را داشته باشد باید از گفتمان روز جامعه استفاده کند. به کار بردن واژه هایی که می تواند بی معنا باشد بیانگر ضعف گفتمان آن جناح است.

به گزارش قانون ؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه در پایان با اشاره به اینکه استفاده از این ادبیات و راهکارها نمی تواند موفقیت بخش باشد، گفت: نسل امروز ما به‌دنبال مسائل دیگری‌ست. وعده‌های ما پس از جمهوری اسلامی نظیر آزادی اجتماعی، عقلانیت، حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و حاکمیت آرای مردم باید دید محقق شده است یا خیر! اگر محقق شده که دیگر انقلاب معنایی ندارد و اگر نتوانستیم موفق باشیم باید به دنبال دلیل اجرایی نشدن و راه اصلاح آن باشیم.