مرجع عالیقدر حضرت آیت الله سیستنانی در پیامی برای محمدهاشمی رفسنجانی، تسلیت آیت الله اکبرهاشمی را تسلیت گفت.

سیستانی