«به خاطر مشهد، من هم می آیم»/سالار عقیلی در مراسم دیدار با رئیس جمهور حسن روحانی
حسن روحانیخراسان رضویتصویر