امیرحسین مقصودلو (تتلو) با سید ابراهیم رئیسی پیش از سفر به مشهد دیدار کرد.
دیدار امیر تتلو با رییسی (عکس)دیدار امیر تتلو با رییسی (عکس)
خراسان رضویتصویرامیر تتلورئیسی