اسحاق جهانگیری صبح امروز طی سفر به رشت در جمع حامیان حسن روحانی به سخنرانی پرداخت. او روز گذشته به نفع حسن روحانی از کاندیداتوری ریاست جمهوری کناره گیری کرد.
حسن روحانیگیلانتصویرجهانگیری