صدای ایران- تصویر پانوراما از ورزشگاه تختی محل سخنرانی دكتر روحانی در مشهد
خراسان رضویتصویر