هواداران روحانی در ورزشگاه تختی مشهد +عکس

حضور گسترده هواداران روحانی در ورزشگاه تختی مشهد را می بینید؛

ورزشگاه تختی مشهد

خراسان رضویتصویر