رکنا: انتخابات شوراهای امسال در 10 هزار شعبه به صورت الکترونیکی انجام می شود. در فیلم چگونگی رای دادن با دستگاه الکترونیک را می بینید.

حجم ویدیو: 22.38M | مدت زمان ویدیو: 00:03:19
انتخاباتویدئو