اگر فیلم دیدار امیر تتلو خواننده زیرزمینی رپ با ابراهیم رییسی منتشر نمی شد محال بود باور کنم که چنین دیداری صورت گرفته است ؛ تتلو پیش از این از رییسی حمایت کرده بود و اگر منظور ترغیب طرفداران تتلو به رای دادن به رییسی بود ، همین کافی بود و احتیاج نبود چنین دیداری صورت بگیرد . بهر حال وضعیت تتلو معلوم است ، آهنگ هایش موجود است و عکسها و ویدیوهای گذشته اش چهره واقعی او را نشان می دهد.

احمدی نژادانتخاباتموسیقیقیمتامیر تتلوتبلیغات