نتایج تازه ترین نظرسنجی ها: روحانی 54؛ رئیسی 36 درصد

 سایت خبری «پایش»- محسن ماندگاری: اگر تا روز یکشنبه، پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تقریبا غیرممکن بود، اکنون با مشخص شدن نتایج نظرسنجی های سازمان صدا و سیما، وزارت و دانشگاه تهران، با اطمینان بیشتری می توان گفت آقای روحانی برنده انتخابات روز جمعه است.
به گزارش سایت خبری «پایش»، بر خلاف تصور رهبران جناح اصولگرا، کناره گیری آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی که اصولگرایان از آن انتظار ایجاد یک شوک انتخاباتی داشتند، نتوانست تاثیر چشمگیری در آرای آقای رئیسی بودجود آورد. میتینگ بسیار پرشور مصلی و گردهمایی کم نظیر در میدان امام اصفهان و تجمع بزرگ در مشهد، علیرغم برخی انتظارها نتوانست موج خروشانی در پشتیبانی از آقای رئیسی ایجاد کند.
نتایج نظرسنجی های سه نهاد معتبر کشور نشان می دهد، انصراف آقای قالیباف تاثیر بسیار کمی در رشد آرای آقای رئیسی داشته و نظرسنجی های مختلف در روزهای 26  و 27 اردیبهشت، آرای آقای رئیسی را بین 27 تا حداکثر 36 درصد نشان می دهد.
در برابر، تندتر شدن لحن و ادبیات آقای روحانی در روزهای گذشته و یا به احتمال کمتر، انصراف آقای قالیباف، در رشد آرای آقای روحانی تاثیر بسیار چشمگیری داشته است. به گونه ای که بر اساس نتایج سه نظرسنجی مختلف، او اکنون حداقل 45 تا حداکثر 57 درصد رای داشته و به احتمال بسیار زیاد در همان مرحله اول به پیروزی خواهد رسید.
در حال حاضر بیشترین رای آقای روحانی در استان یزد و سپس تهران است. آقای رئیسی فقط در استانهای قزوین، زنجان، خراسان جنوبی و قم از آقای روحانی اندکی جلوتر است.
نظرسنجی روز 27 اردیبهشت صدا و سیما نشان می دهد روحانی با 54 درصد از رئیسی با 36 درصد جلو بوده و آقای رئیسی تقریبا شانسی برای جبران ندارد.
نکته قابل تامل آنکه در اصفهان که روز دوشنبه اجتماع کم نظیری در حمایت از آقای رئیسی برگزار شده، میزان آرای آقای روحانی در نظرسنجی سه شنبه، 21درصد بیشتر از آقای رئیسی است؛ 49 در برابر 28 درصد.
در تهران که دیروز جمعیت کم سابقه ای در مصلی شرکت کرده بود نیز روحانی 55.8 به 27 پیش است.
در یزد هم که رکورددار حمایت از روحانی است او دوبرابر رئیسی رای دارد؛ 59.7 در برابر 30.1 درصد.
از هم اکنون می توان با قطعیت گفت اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ ندهد شکست آقای رئیسی در انتخابات مسجل شده است.

همایشقالیبافاصفهانتهرانخراسان جنوبیخراسان رضویزنجانقزوینقمیزدانتخاباتصدا و سیمارئیسینظرسنجی