رکنا: خیابان شریعتی امروز شاهد مرگ وحشتناک یک مرد بود.

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، ظهر امروز سقوط Fall یک مرد از طبقه پنجم ساختمان بر روی نرده های حفاظ در خیابان شریعتی مرگ وحشتناکی را برای وی را رقم زد.
در این حادثه Incident میله های حفاظ به داخل بدن وی فرورفتند و در جا موجب مرگ این مرد شدند.

تصویرمرگ