در مسابقه فینال والیبال بانوان رقابت های کشورهای اسلامی یک داور ایرانی به عنوان داور اول قضاوت خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، ملیحه نوری داور ایرانی والیبال بانوان است که در لیست داوران بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قرار دارد.

دیدار فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در والیبال بانوان میان آذربایجان میزبان و ترکیه برگزار می‌شود.

براساس اعلام مسئولان برگزاری رقابت‌ها، داور ایرانی برای قضاوت این دیدار انتخاب شده است.

ملیحه نوری داور ایرانی این بازی را به عنوان داور اول سوت می‌زند.

والیبالترکیهزن