img

گزارش یک نظرسنجی روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در تهران نشان می دهد که احتمال پیروزی حسن روحانی در انتخابات فردا جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه در کل کشور نیز، بسیار بالاست.

به گزارش انصاف نیوز، برای این نظرسنجی که در ایام انتخابات از سوی یک مرکز معتبر انجام می شده است، با توجه به سرعت تغییر در افکار عمومی در روزهای پایانی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، تعداد نمونه روزانه از ۲۷ اردیبهشت به حدود ۷۰۰ نفر افزایش پیدا کرد.

این گزارش مبتنی بر داده های به دست آمده از ۷۰۵ نفر از شهروندان تهرانی است که در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در میادین شهر تهران مورد پرسشگری قرار گرفتند و تعمیم نتایج روزانه به کل مردم تهران با خطای اندک ممکن نیست و باید روند را بررسی کرد.

داده های این گزارش متعلق به شهر تهران است و نمی توان یافته های آن را  به نقاط دیگر کشور تعمیم داد. در طول گزارش، تعابیری چون مردم یا فضای افکار عمومی و مانند آن تنها در مورد پاسخگویان شهر تهران است.

تمایل به مشارکت

در روز ۲۷ اردیبهشت ۷۴ درصد پاسخگویان اعلام کرده اند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند. ۷ درصد هنوز مرددند و ۲۰ درصد هم شرکت نمی کنند.

بر اساس یافته های ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت، میزان مشارکت ۶۷ درصد است. ۹ درصد هنوز تصمیم نگرفته اند.

داده ها نشان می دهند در روزهای آخر بر تمایل به مشارکت افزایش یافته است. هم چنین از نسبت افراد مردد و کسانی که قصد شرکت ندارند، کاسته شده است.

5687368763871

ترجیحات رای دهی پاسخگویان

بر اساس نظرسنجی ۲۷ اردیبهشت، از بین افرادی که تا این لحظه قصد قطعی برای مشارکت در انتخابات دارند، ۵۸ درصد به روحانی و ۲۲ درصد به رییسی رای می دهند. ۱۴ درصد هم هنوز نامزد مورد نظرشان را انتخاب نکرده اند. ۳ درصد هم رای سفید می دهند. ۲ درصد هم از اعلام نامزدشان خودداری کرده اند. تغییرات اندک در رای روحانی و رییسی و بی تصمیم ها نسبت به روز گذشته فاقد معناداری است و می تواند ناشی از خطای فاصله تعمیم روز گذشته باشد.

بر اساس داده های به دست آمده از نظرسنجی های ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشت، ۱۱ درصد از افرادی که در انتخابات شرکت می کنند، هنوز نامزد خود را مشخص نکرده اند. با نزدیک شدن به روز انتخابات، افراد بیشتری نامزد مورد نظر خود را مشخص می کنند. بیشتر این افراد به روحانی گرایش یافته اند هر چند در روز پایانی اندکی افزایش یافته که به دلیل حضور افراد جدید برای مشارکن در انتخابات است که هنوز تصمیم خود را درباره نامزد مورد نظر نگرفته اند.

5687368763872

داده ها نشان می دهند که روحانی هم چنان با فاصله زیاد با رییسی قرار دارد.

5687368763873

بر اساس یافته های نظرسنجی روز ۲۷ اردیبهشت، از میان کسانی که قصد مشارکت دارند و نامزد خود را مشخص کرده اند، ۷۳ درصد به روحانی و ۲۷ درصد به رییسی رای می دهند.

5687368763874

از بین کسانی که قصد مشارکت دارند و نامزد خود را هم مشخص کرده اند، ۷۳ درصد به روحانی و ۲۷ درصد به رییسی رای می دهند. نسبت رای ۳ به ۱ است. رای روحانی به صورت مستمر در حال افزایش است در حالی که رای رییسی نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

5687368763875

شانس نامزدها برای ریاست جمهوری

فضای عمومی به گونه ای است که برای روحانی شانس بیشتری قائل است. ۶۵ درصد پاسخگویان معتقدند که روحانی رییس جمهور می شود. ۲۲ درصد هم شانس رییسی را بالاتر می دانند. این نشان می دهد که تبلیغات گروه رییسی توانسته آنها را به پیروزی خود مطمین کند و درک درستی از واقعیت پیدا نکرده اند این امر خطرناکی است. 

با آن که رای روحانی حدود ۷۳ درصد است ولی نسبت کسانی که شانس او را برای ریاست جمهوری زیاد می دانند، کمتر از تعداد رای دهندگان است. به نظر می رسد در بین طرفداران روحانی نوعی نگرانی و یا احساس عدم اطمینان نسبت به انتخاب دوباره او وجود دارد. شاید افزایش میل به مشارکت هم ناشی از این احساس باشد.

حدود ۲۰ درصد طرفداران رییسی، شانس روحانی را برای انتخاب دوباره بیشتر می دانند. در حالی که حدود ۶۸ درصد از طرفداران رییسی معتقدند که رییسی شانس بیشتری دارد. این بدان معناست که آنان آمادگی ذهنی و روانی را برای باخت رییسی را ندارند.

در مورد طرفداران روحانی احساس پیروزی بسیار بیشتر است. تنها ۴ درصد از طرفداران روحانی، شانس رییسی را برای ریاست جمهوری بالا می دانند در حالی که حدود ۹۱ درصد رای دهندگان به روحانی معتقد به انتخاب دوباره ایشان هستند. برای این گروه، پذیرش نتیجه ای متفاوت بسیار سخت تر است و آمادگی ذهنی و روانی لازم را ندارند.

این نکته ای مهم است و باید به نحوی جامعه بعد از پمپاژ بسیار زیاد هیجان و احساسات، آماده شود تا نتیجه انتخابات را بپذیرد. به نظر می رسد فضای تبلیغات به نحوی است که کمپین ها با پمپاژ احساس پیروزی، پذیرش نتیجه روز شنبه را از سوی هواداران دشوار ساخته اند. این نکته به ویژه برای طرفداران رییسی مهم است زیرا شانس روحانی برای انتخاب بر اساس مجموعه شواهد بیشتر است. از این رو، هواداران رییسی باید به گونه ای برای پذیرش روانی و عاطفی عدم انتخاب نامزدشان آماده شوند.

انتهای پیام

حسن روحانیتهرانانتخاباتتبلیغاتنظرسنجی