گیاهان دارویی مفید برای کمردرد

خبرگزاری آریا -

درمان کمر درد,علت کمردرد شایع ترین علت کمردرد در جوامع مختلف فتق دیسک است

دیسک های بین مهره ای در کل یک چهارم طول ستون فقرات را تشکیل می دهند. دیسک ها در ناحیه ی گردن و کمر که حرکت بیشتری دارند، ضخیم تر هستند.

پزشکیبیماری