معاون سیاسی نهاد ریاست جمهوری نسبت به عملکرد صدا و سیما در اطلاع رسانی نسبت به ساعت پایان اخذ رای انتقاد کرد.

وزارت کشور به دنبال حضور حداکثری، تلویزیون زیرنویس می کند رای گیری خاتمه یافته!

حمید ابوطالبی در حساب توئیتری خود نوشت: «شرایط عجیبی است؛ وزارت کشور مجری انتخابات است و به دنبال حضور حداکثری تا ساعت قانونی ۲۴؛ تلویزیون زیرنویس می کند رای گیری خاتمه یافته است!!»

انتخاباتصدا و سیما