وزارت کشور

سخنگوی وزارت كشور گفت: تا این لحظه نتایج رسمی منتشر نشده است.

به گزارش ایسنا، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت كشور اظهار داشت: تا این لحظه نتایج رسمی منتشر نشده است و آمار منتشر شده در فضای مجازی قانونی و رسمی نیست.

انتهای پیام