معاون اول رییس جمهوری در پیام توئیتری تاکید کرد: همان رایی که مردم به صندوق ها ریخته اند خوانده و اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در توئیتر خود نوشت:

«اطمینان به مردم عزیز و شریف ایران می گویم همان رایی که آنها به صندوق‌ها ریخته‌اند خوانده و اعلام خواهد شد.»

جهانگیری