خرداد: سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که تا این لحظه نتیجه رسمی از شمارش آرای انتخابات منتشر نشده است.

به گزارش  خرداد؛ سید سلمان سامانی در رابطه با انتشار نتایج مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی گفت:
تا این لحظه نتایج رسمی منتشر نشده است و آمار منتشر شده در فضای مجازی قانونی و رسمی نیست.

انتخابات