معاون سیاسی نهاد ریاست جمهوری کنترل آنلاین هویت درانتخابات امروز را افتخار بزرگی توصیف کرد.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی در توئیتر خود نوشت:

«کنترل آنلاین هویت درانتخابات امروز وبرای اولین بار، افتخار بزرگی بود؛اگر چه تاخیر زیادی ایجاد کرد، ولی کاری ماندگار است که ارزش این سختی را داشت.»