یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به دولت ژاپن با بررسی های خود در چند سال اخیر اعلام کرد، انتظار می رود جمعیت این کشور تا سال 2065، با 40 میلیون کاهش مواجه شود.
 یک مؤسسه تحقیقاتی وابسته به دولت ژاپن با بررسی های خود در چند سال اخیر اعلام کرد، انتظار می رود جمعیت این کشور تا سال 2065، با 40 میلیون کاهش مواجه شود.

این مؤسسه تحقیقاتی وابسته به دولت روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کاهش این مقدار از جمعیت برابر با 30 درصد کاهش در سال 2015 خواهد بود.

مؤسسه ملی جمعیت و تحقیقات امنیت اجتماعی کشور ژاپن آمار این بنیاد تحقیقاتی را تأیید کرده و در ادامه آن گفته است: در واقع کاهش جمعیت کشور ژاپن از سال 2008 آغاز شده و اوج جمعیت ژاپن 128 میلیون نفر بوده که از این رقم چند سالیست فراتر نرفته ثابت مانده است؛ اگر وضعیت به همین روند پیش برود، دولت در کمال ناباوری باید خود را برای فراهم کردن آرامش مردم سالمندش در دوران بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی در دوران پیری آماده کند.

به گفته کارشناس جمعیت ژاپن، در سال 2016 کمتر از یک میلیون نوزاد در این کشور متولد شده که این رقم در 17 سال گذشته بی سابقه بوده است.

کارشناسان جمعیت شناختی این کشور باور دارند، علت کاهش جمعیت ژاپن تنها به دلیل عدم تمایل نسل جوان به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ فرهنگی که در حال تغییر است و ضربه بزرگی به کشور خواهد زد؛ اشتغال زنان در محیط کار جای خود را به تربیت فرزندان داده است.

زنانی که در دو دهه اخیر بین اشتغال و تربیت فرزند به طور حتم فرزندداری را انتخاب می کردند، حالا دیدگاهشان تغییر کرده و داشتن شغل مناسب و استقلال فردی را به هر چیز دیگری در زندگی خود اولویت می دهند.

کشورهای دیگر نیز با مشکل کاهش جمعیت و نرخ باروری دست و پنجه نرم می کنند که از آنها می توان به آمریکا، دانمارک، چین و سنگاپور اشاره کرد؛ اما واقعیت این است نرخ پایین موالید در ژاپن بیش از هر کشور دیگری در جهان است.

گزارش سازمان جمعیت و موالید حکایت از آن دارد که حدود 40 درصد جمعیت ژاپن در سال 2065، 65 ساله و حتی پیرتر خواهند بود.
آمریکاچینژاپنزنقیمتامنیتازدواج