توییت ابوطالبی، معاون سیاسی روحانی
آفتاب نیوز :
توییت ابوطالبی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری
همچنین سردبیر سایت مشرق نیوز، حامی رئیسی توئیت زیر را منتشر کرده است
توییت ابوطالبی درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری
انتخاباترئیسی