حمید ابوطالبی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور عبارتی معنادار را در توئیتر خود منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، تصویر توئیت حمید ابوطالبی را در زیر می بینید:

انتهای پیام

تصویر