اسامی اعضای منتخب اصلی و علی البدل شورای شهر خرمشهر در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام شد.
آفتاب نیوز :
براساس گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خرمشهر، محمدجواد بچاری با 4 هزار و 686 رای، امیر ثامری با 4 هزار و541 رای، موسی مطوری جزیره با 3 هزار و 924 رای، علی بندری با 3 هزار و 847 رای، میلاد پورحمزاوی با 3 هزار و 829 رای، حاتم بندری با 3 هزار و 808 رای و فاخر ربیعی با 3 هزار و 717 رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.
همچنین سیدمنصور فاخری با 3 هزار و 476 رای، احمدرضا یونس زاده شیرازی با 3هزار و 468 رای، احمد بوعذار با 3 هزار و 302 رای، مجید حیدری با 3 هزار و 301 رای و عادل چلداوی با 3 هزار و 175 رای به عنوان اعضای علی البدل پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خرمشهر انتخاب شدند.
انتخابات