اعضای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر اردکان مشخص شدند.
آفتاب نیوز :
با پایان پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که جمعه 29 اردیبهشت ماه همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور برگزار شد و با اعلام هادی مقیمی فرماندار ارکان نتایج آرای حوزه انتخابیه اردکان به این شرح است:
1. محمدعلی مروتی 10754
2. سیدمحمد حسینی پور اردکان 9316
3. محمدجواد شاکر 8777
4. عباس امیری 8214
5. سیدمحمد حسینی پور اردکانی 8102
6. حسن رضاپور میرصالح 7708
7. شهرام گل 6679
8. اکبر طاقداریان 6457
9. امرالله امراللهی 5818
10. مسعود نوریان 5695
11. فروغ امین الرعایا 5464
12. محسن ملت اردکانی 5055
منبع: ایلنا
انتخابات