محمدرضا سنگری

یک شاعر دفاع مقدس گفت: مجموعه سروده های شاعران در برنامه شب شعر شیراز،  با موضوع حضرت علی اکبر (ع) چاپ شود.

محمدرضا سنگری درباره تازه ترین اثرش در گفت وگو با ایسکانیوز اظهار کرد: کتابی در رابطه با حضرت علی اکبر (ع) در دست چاپ دارم که براساس سروده های شعرا در برنامه شب شعر شیراز است.

وی درباره برنامه شب شعر شیراز، توضیح داد: این برنامه بیش از 30 سال است که در شهر شیراز برگزار می شود و معمولا دوستان شاعر براساس موضوعی که هر سال مطرح می شود، سروده های خود را به این جشنواره ارائه می دهند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی، افزود: پشتوانه سرودن شعرها، متنی است که به سبک و سیاق ادبی من در اختیار دوستان قرار می گیرد تا شرکت کنندگان شناخت کافی در رابطه با موضوع مطرح شده، را بدست بیاورند.

این شاعر دفاع مقدس خاطرنشان کرد: امسال حضرت علی اکبر (ع)، موضوع مسابقه شعر، است و دوستان شرکت کننده براساس متن ادبی موضوع مسابقه اشعار خود را می سرایند، همچنین این کتاب به زودی توسط انتشارات نوید شیراز چاپ می شود.

502

استان فارسجشنوارهکتاب