پروین بهمنی

پروین بهمنی - لالایی خوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر حوزه موسیقی اقوام و نواحی - در بخشی از گفت وگوی خود در ایسنا، دو لالایی را خواند و داستان های هرکدام از آنها را تعریف کرد. او اخیراً نشان درجه یک هنری برای «آواز» دریافت کرده است.

ویدئوموسیقی