ماریو ویکتوریا باروس، سیاستمدار ۲۵ ساله برزیلی، معترضان چپ گرای کشورش را به حملات "کلامی و زبانی" علیه مهمانان روز عروسی خود متهم کرده است.
تصویرپلیسشبکه ماهواره شبکه اجتماعیزنکودتاازدواجبرزیل