بحران در یک برنامه زنده تلویزیونی/خیانت آناکارنینا؛ امروزی و محصول جامعه است
بازیگرکارگردانتصویرموسیقیتئاترسینماصدا و سیمامرگزن