پرویز پورحسینی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در عین حال که تعامل میان اهالی رسانه و اهل فرهنگ و هنر را متقابل و دوسویه می داند، اغلب نقدها و انتقاداتی که از سوی رسانه ها بر آثار ساخته شده وارد می شود را نوعی محاکمه کردن می داند نه نقد منصفانه.
بازیگرسریالسینماصدا و سیمامسعود فراستی