باشگاه بایرن مونیخ با وجود مشتریان که برای ستاره جوان این تیم وجود دارد اما تاکید کرد که او را حفظ خواهد کرد.
فوتبالآلماناروپابازیکن